Håndværkerfradrag 2018

Det har længe været usikkert om BoligJobordningen – håndværkerfradraget – skulle leve videre i 2018 eller ændres betydeligt. Men med den nye finanslovsaftale for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti bliver den ikke alene videreført et enkelt år, den bliver også gjort permanent. Det sker for at lette hverdagen for familierne og reducere omfanget af sort arbejde'.

Håndværkerfradraget fra 2018 og frem bliver som det nuværende fradrag for 2016 og 2017, men der er en række ting, du ikke længere kan få fradrag for (se liste nedenfor), mens du som noget nyt kan få fradrag for installation af tyverialarm.

Du kan fortsat få fradrag for 2 slags ydelser:

 1. Et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
 2. Et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde

udvalgte ydelser som du kan få fradrag for:

 

Håndværkerydelser

Isolering af tag

 • Isolering af tag.

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer.

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre.

Isolering af ydervægge, fx:

 • Isolering
 • Hulmursisolering
 • Isolering af gulv, fx:
 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.

 

Kilde: Bolius.dk 

se hele artiklen her: 

 

https://www.bolius.dk/her-er-det-nye-haandvaerkerfradrag-for-2018-og-frem-28556/